Grundstötning oroar mest

Grundstötning oroar mest och båtägarna efterfrågar bättre kunskaper i navigering och sjömanskap. Så svarade majoriteten av Alandias kunder när vi i början av båtsäsongen 2021 frågade vad kunderna anser som risker med båtlivet. Bättre kunskaper på sjön efterfrågas inte enbart av svaranden själva utan också av vänner och familjemedlemmar som man åker båt med. Nedan sammanfattar vi resultaten av kundundersökningen.

De största riskerna med båtägandet

Enkät_risker

I Finland deltog strax under 1000 av Alandias kunder i undersökningen. Av svaren framgår att enligt Alandias kunder anses grundstötning som den största risken med båtägandet. När vi tittar på de faktiska skadorna som rapporterats in till Alandia så ser vi att grundstötning är den mest frekventa skadeorsaken.

”Om man tittar på resultaten av vår undersökning så kan vi konstatera att grundstötning är ett stort problem. Sedan pandemins start har båtintresset ökat och många nya båtförare rör sig till sjöss. Vi ser väldigt positivt till det ökade båtintresset men det ställer också krav på att alla tar ansvar för sitt båtkörande. Det är viktigt att inte bara den som kör båten har kunskap om navigering och gott sjömanskap utan att även andra ombord vet vad som gäller om det skulle uppstå en nödsituation”, säger Johanna Kull, Loss Prevention Executive på Alandia.

Vidare upplever våra kunder motorproblem/maskinskada som den näst största risken med båtägandet, tätt följd av hårt väder på tredje plats. Ett flertal kunder skriver även i kommentarerna att det vore bra med ett krav på utbildning och/eller förarbevis för båtförare. Många av svaranden påpekar även brister i kunskap och sjövett hos andra båtförare.

Åtgärder för att minimera riskerna

åtgärder_för_att_minimera_riskerna

Förutom att kartlägga riskbilden hos kunderna ville vi på Alandia förstå bättre vad våra kunder tycker att skulle kunna hjälpa båtägarna att minimera riskerna. De flesta av svaranden vill att familjen och vännerna man åker båt med ska bli mera medvetna om hur man ska agera på sjön. Även bättre stöldförebyggande åtgärder och ökad kunskap om navigering och sjömanskap anses som mycket viktigt, inte bara av båtägaren själv utan även av andra som man åker båt med.

Vad kan vi som försäkringsbolag göra?

För oss på Alandia är det av stor vikt att veta vad kunderna anser att vi som försäkringsbolag kan bidra med för ett tryggare och trevligare båtliv. Majoriteten av våra kunder önskar att vi aktivt ska jobba med att anorderna relevanta kurser som bidrar till ökad kunskap inom båtliv.

”Vi på Alandia vill bidra till ett tryggt och trevligt båtliv. För oss är det värdefullt med konkret feedback vilket vi nu fått från våra kunder. Vi jobbar med planering inför 2022 och har önskemålet om relevanta kurser och utökad kunskap inom navigering och sjömanskap i åtanke. Håll gärna utkik i våra kanaler längre fram för kommande aktiviteter inför nästa säsong”, säger Johanna Kull avslutsningsvis.


Appendix: Upplevda risker med båtlivet enligt Alandias kunder 2021 vs. inrapporterade skador/Alandia

Inrapporterade_skador_Alandia Inrapporterade_skador_Alandia