Siirry pääsisältöön

Karilleajo suurin veneilyyn liittyvä riski

Karilleajo on suurin veneilyyn liittyvä riski ja veneilijät peräänkuuluttavat parempia navigointitaitoja sekä tietoa hyvistä merimiestavoista. Myös moottoriviat ja huonon sään aiheuttamat vaaratilanteet nähdään riskeinä. Näin vastasivat Alandian asiakkaat kun veneilykauden 2021 alussa kartoitimme veneilyyn liittyviä riskejä. 

Suurimmat veneilyyn liittyvät riskit

veneilijöiden_riskit_v1

Noin 1000 Alandian asiakasta Suomessa osallistui kyselyyn. Vastauksista käy ilmi, että asiakkaidemme mielestä karilleajo on suurin veneilyyn liittyvä riski. Kun vastaavasti tarkastelemme omia vahinkotilastojamme, voimme todeta, että karilleajo on ehdottomasti yleisin asiakkaidemme raportoima vahinko.

”Asiakaskyselyn tuloksia analysoitaessa voimme todeta, että karilleajo on asiakkaidemme mielestä suuri ongelma. Veneilyharrastus on nostanut suosiotaan pandemian myötä. Tämä trendi ilahduttaa meitä mutta sen myötä kasvaa myös vastuu – jokaisen veneilijän tulee ottaa vastuu omista tietotaidoistaan vesillä. On tärkeää, että useampi veneessä mukanaoleva omaa navigoinnin ja hyvien merimiestaitojen perusteet mahdollisen hätätilanteen varalta”, sanoo Johanna Kull, Alandian Loss Prevention Executive.

Moottoriviat ovat toiseksi suurin veneilyyn liittyvä riski vastanneiden asiakkaidemme mukaan, kolmannelta sijalta löytyvät myrskyn tai huonon sään aiheuttamat vaaratilanteet vesillä.  Vastaajista useampi kommentoi myös, että lisäkoulutus tai perehtyminen navigointiin ja hyviin merimiestapoihin olisi mielestään tarpeellista.

Miten minimoida riskejä?

veneilijöiden_riskit

Riskien kartoittamisen lisäksi halusimme ymmärtää, mitkä toimet asiakkaidemme mielestä auttaisivat minimoimaan riskejä. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että perheen ja ystävien, joiden kanssa veneilemme, tulisi osata toimia paremmin vesillä. Asiakkaamme haluavat myös nähdä tehokkaampia toimia varkauksien ennaltaehkäisemiseksi ja parempaa osaamista mitä tulee navigointiin ja hyviin merimiestapoihin.

Mitä me vakuutusyhtiönä voimme tehdä?

Valtaosa asiakaskyselyyn vastanneista toivoo Alandian toimivan aktiivisesti sellaisten kurssien järjestämiseksi, mitkä edistävät veneilyyn liittyvää osaamista.

”Asiakkaidemme mielipiteet ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, koska niiden avulla voimme tulevaisuudessa kehittää toimintaamme ja edistää entistä turvallisempaa veneilyelämää. Otamme huomioon tämän asiakaskyselyn tulokset suunnitellessamme ensi vuoden aktiviteetteja”, Johanna Kull sanoo lopuksi.


Appendix: Veneilyyn liittyvät riskit Alandian asiakkaiden mukaan 2021 vs. Alandialle raportoidut vahingot syksy 2020-syksy 2021.

veneilyyn_liittyvät_riskit

raportoidut_vahingot