Siirry pääsisältöön

KÄYTTÖEHDOT

Alandia julkaisee näiden verkkosivujen sisällön. Alandian verkkosivujen käyttö säädetään näillä käyttöehdoilla ja käyttäjän edellytetään käyttäessään verkkosivuja hyväksyvän nämä ehdot. Suosittelemme, että tutustutte näihin ehtoihin ennen kuin käytätte kotisivujamme.

SOVELTUVUUS JA OIKEUS MUUTOKSIIN

Alandia Vakuutuksen kotisivujen tarkoitus on, että voitte tutustua yhtiöömme, tuotteisiimme ja palveluihimme. Alandia Vakuutuksella on milloin tahansa oikeus muuttaa näitä ehtoja, verkkosivujen ja palveluiden sisältöä, ulkonäköä ja saatavuutta ilman että tästä erikseen ilmoitetaan. Tavoitteenamme on pitää tieto aina päivitettynä ja oikeana.

Tieto näillä verkkosivuilla on, mikäli muuta ei nimenomaan mainita, luonteeltaan yleistä eikä sitä voi sellaisenaan soveltaa yksittäiseen tapaukseen.

Verkkosivujen aineettomat oikeudet kuuluvat Alandia Vakuutukselle.

ALANDIA VAKUUTUKSEN VASTUURAJOITUKSET

Alandia Vakuutuksen verkkosivuillaan markkinoimia tuotteita ei pidä pitää tarjouksena, myyntitarjouksena eikä hyväksyntänä mikäli muuta ei nimenomaan mainita. Tietyt tuotteeton vain Ahvenanmaalla tai Manner-Suomessa asuvien henkilöiden saatavissa. Tämä koskee myös yrityksiä joiden kotipaikkakunta on Ahvenanmaa tai Manner-Suomi. Alandia Vakuutus vastaa kysymyksiin puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisen käynnin yhteydessä Alandian toimistossa.

Alandia Vakuutus ei vastaa verkkosivujen teknisistä vioista eikä epäsuorista tai suorista vahingoista liittyen niiden käyttöön.

KÄYTTÄJÄN VASTUU

Käyttäjä vastaa siitä että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja siitä, että tieto saapuu perille. Käyttäjä voi ottaa verkkosivujen tietoa henkilökohtaiseen käyttöönsä. Kaikki toisenlainen käyttö on lainvastaista, mikäli Alandia Vakuutus ei ole antanut kirjallisen suostumuksensa siihen. Käytettäessä lainauksia kotisivuilta on mainittava lähde.

KOLMANNELTA OSAPUOLELTA SAATUA TIETOA

Alandia ei vastaa muiden ylläpitämien internet-sivujen sisällöstä, joihin pääsee Alandian kotisivujen linkkien kautta.

SOVELLETTAVA LAKI

Näiden sivujen sisältöön sovelletaan Suomen lakia, mikäli muuta ei mainita.