Hoppa till huvudinnehåll
toppbild-mobile Toppbild_v3

ALANDIA ÄR
SPECIALIST PÅ
BÅTFÖRSÄKRING

Köp båtförsäkring

Du kan räkna priset för din båtförsäkring enkelt i vår webshop. 

Anmäl skada

Har du råkat ut för en skada? Anmäl skadan så hjälper vi dig.

_Y3A9945

Finlands nöjdaste kunder inom båtförsäkring

Försäkra din båt hos Alandia och anslut dig till Finlands nöjdaste båtförsäkringskunder. Enligt EPSI ratings undersökning 2023, har vi de nöjdaste båtförsäkringskunderna gällande bland annat service, produkt och skadehantering. Vi är glada över att våra kunder uppskattar vår service och expertis. 

Båtförsäkring som passar dig

Alandia försäkrar drygt 30 000 fritidsbåtskunder i Norden. Vi har 85 års erfarenhet av att hantera risk och möjliggöra ett tryggt båtliv för alla båtmänniskor.

ship

Båtspecialister

Vi fokuserar endast på båt- och marina försäkringar. 

plus

Vi svarar snabbt

Vår kundtjänst har en genomsnittlig svarstid på under 30 sekunder.

Pelastusrengas

Sakkunnig service

Hos Alandia får du personlig och sakkunnig service.

Ankare

Havet är vårt DNA

Vi finns till för att göra ditt båtliv enklare.

Detta ingår i Alandias helförsäkring

Vi ersätter skador på din båt och utrustning som uppstår till följd av en sjöskada:

 • Grundstötning
 • Kollision eller kantring
 • Skador som beror på att vatten plötsligt och oförutsett tränger genom skrov, genomföringar och anslutna rörledningar
 • Skador på mast och rigg vid en plötslig och oförutsedd händelse
 • Annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse när båten ligger i sjön.

Vid skada kan vi även ersätta kostnader för:

 • Transport till närmaste reparatör
 • Tillfällig reparation för att rädda båten ur ett nödläge
 • Röjning av olycksplats och borttagning av vrak om du enligt lag är skyldig till det.
 • Logi och hemresa för högst 500 € om olyckan skett mer än 25 sjömil från hemmahamnen.

Du får ersättning för direkt uppkomna skador som uppstår vid en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse då båten

 • Transporteras på land
 • sjösätts eller tas upp på land
 • riggas av eller på
 • förvaras på land

Vi ersätter skador på båt och utrustning till följd av

 • brand
 • explosion
 • blixtnedslag

Försäkringen ersätter även skador som orsakas av indirekt blixtnedslag, till exempel via en elkabel.

Alandia ersätter förlust av och skador på egendom till följd av

 • stöld eller stöldförsök
 • skadegörelse

Om du som försäkringstagare förorsakar sak- eller personskada, som drabbar tredje man, kan Alandia täcka de krav som ställs av den drabbade.

Högsta belopp för ersättning:

 • Personskada: 2 000 000 €
 • Sakskada: 1 000 000 €

Om du som försäkringstagare hamnar i en rättstvist kan Alandia ersätta själiga kostnader för juridisk hjälp. Högsta belopp för ersättning är 15 000 euro.

LÅT DIG INSPIRERAS AV ALANDIA BÅTLIV

veneen huolto

BÅTSKÖTSEL

Tips och råd om båtskötsel hittar du här. Läs mer om t.ex. vinterförvaring, sjösättning och de viktigaste verktygen i båten.

Iiro_6_2020-19

SJÖFÖRSÄKRINGAR SEDAN 1938

Med 85 års erfarenhet levererar Alandia snabb och relevant service och långsiktiga sjöförsäkringslösningar.

Vanliga frågor och svar

Försäkringsbeloppet ska motsvara marknadsvärdet på båten och den utrustning du behöver för att hantera båten på ett säkert sätt.

Anmäl via din internetbank att du önskar få fakturan skickad elektroniskt till banken. Du hittar oss under namnet Alandia Försäkring ABp.

Passa på att anmäla nästa gång du betalar en faktura till oss – då har du enkelt uppgifterna du behöver till hands.

Det maximala ersättningsbeloppet för vår ansvarsförsäkring är 2 000 000 € vid personskador och 1 000 000 € vid sakskador.