Hoppa till huvudinnehåll
Alandia-RBK-07 (1)

Segelbåtsförsäkring

Därför ska du välja Alandias försäkring för segelbåt

Omfattaning

Vår segelbåtsförsäkring täcker hela båten, inklusive rigg och segel. Det finns inga begränsningar gällande vindstyrka, tillverkningsmaterial eller ålder. 

Service

Du har tillgång till Alandias 85 års erfarenhet av båtliv och båtförsäkringar. Vi erbjuder sakkunnig, personlig och vindsnabb service. Allt för ett tryggt båtliv.

Rabatt

Dina skadefria år belönas. Du erhåller 10% självriskrabatt per år som du kan utnyttja vid en eventuell sjö-, uppläggnings-, transport- eller brandskada.

Assistans

Du har fri tillgång till Alandia assistans – en dygnet runt-bemannad larmcentral som hjälper till med allt från starthjälp till transport av reservdelar och bogsering.

Detta ingår i Alandias helförsäkring

Vi ersätter skador på din båt och utrustning som uppstår till följd av en sjöskada:

 • Grundstötning
 • Kollision eller kantring
 • Skador som beror på att vatten plötsligt och oförutsett tränger genom skrov, genomföringar och anslutna rörledningar
 • Skador på mast och rigg vid en plötslig och oförutsedd händelse
 • Annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse när båten ligger i sjön.

Vid skada kan vi även ersätta kostnader för:

 • Transport till närmaste reparatör
 • Tillfällig reparation för att rädda båten ur ett nödläge
 • Röjning av olycksplats och borttagning av vrak om du enligt lag är skyldig till det.
 • Logi och hemresa för högst 500 € om olyckan skett mer än 25 sjömil från hemmahamnen.

Du får ersättning för direkt uppkomna skador som uppstår vid en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse då båten

 • Transporteras på land
 • sjösätts eller tas upp på land
 • riggas av eller på
 • förvaras på land

Vi ersätter skador på båt och utrustning till följd av

 • brand
 • explosion
 • blixtnedslag

Försäkringen ersätter även skador som orsakas av indirekt blixtnedslag, till exempel via en elkabel.

Alandia ersätter förlust av och skador på egendom till följd av

 • stöld eller stöldförsök
 • skadegörelse

Om du som försäkringstagare förorsakar sak- eller personskada, som drabbar tredje man, kan Alandia täcka de krav som ställs av den drabbade.

Högsta belopp för ersättning:

 • Personskada: 2 000 000 €
 • Sakskada: 1 000 000 €

Om du som försäkringstagare hamnar i en rättstvist kan Alandia ersätta själiga kostnader för juridisk hjälp. Högsta belopp för ersättning är 15 000 euro.

Tillägg till båtförsäkringen

Med helförsäkring kan du teckna tillägg, för att utöka båtförsäkringen och anpassa den efter dina behov.
ship

Maskinskada

Kan ersätta plötsliga och oförutsedda skador som uppstått av en inre orsak, till exempel inre skador på motor, drev, bogpropeller och ankarspel.
plus

Båtplus

Kan ersätta båttillbehör som lossnar, tappas eller faller i vattnet, till exempel om propellern lossnar.
hourglass

Stillestånd

Kan ge ersättning om en skada inträffar under sommaren och reparationer drar ut på tiden så att du inte kan använda båten. Ersättningen är 1500 €.
fishing-rod

Alandias fiskeförsäkring

Kan ersätta lös fiskeutrustning vid brand, stöld och skadegörelse.
boat

Släpjolle

Kan ge ersättning för skador på din släpjolle med motor. 
trailer-1

Oregistrerad trailer

Kan ge ersättning vid brand, stöld, skadegörelse och vagnskada på din oregistrerade trailer.

Mer information om våra tillägg hittar du i villkoren.

ALANDIAS FÖRSÄKRINGSPRIS
BASERAS PÅ

Båtens värde på marknaden
Självrisk du själv väljer
Båtmärke och motormärke
Modell och årsmodell

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Försäkringsfrågor

 • Östersjön och dess vikar
 • På sjöar vattendrag i Sverige, Finland, Norge, Danmark (ej Färöarna och Grönland)
 • I Kielkanalen
 • Lägst norska kusten inom norskt territorialvatten.
 • På Skagerack och Kattegatt öster om linjen Linesnes-Helgoland-Wilhelmshaven
 • Vid förvaring på land i Sverige, Finland, Norge och Danmark och vid transport mellan dessa länder.

Försäkringen omfattar båten och den utrustning du behöver för att hantera den på ett säkert sätt.

Gäller för dig som försäkringstagare och även för den som med ditt tillstånd använder båten. (Om du vill hyra ut din båt måste du teckna ett tillägg för uthyrning).

Ja, din släpjolle ingår om den är noterad i försäkringbrevet. ​

Försäkringsbeloppet ska motsvara marknadsvärdet på båten och den utrustning du behöver för att hantera båten på ett säkert sätt.

Det maximala ersättningsbeloppet för vår ansvarsförsäkring är 2 000 000 € vid personskador och 1 000 000 € vid sakskador.

Ja, försäkringen gäller vid kappsegling. Om din båt skadas i samband med kappsegling, höjs självrisken med 10% av de ersättningsgilla kostnaderna, utöver självrisken som anges i försäkringsbrevet.