Hoppa till huvudinnehåll
Båtskötsel
Published: 2022-04-11

Kan du tanka biobränsle till din båt?

HVO, biodiesel och etanol. Utbudet av miljövänliga bränslen för bensin- och dieselmotorer ökar, men vilka alternativ passar för båtlivet och kan alla motorer drivas av biobränsle?
BIOBRANSLEN_1

För den som vill ha ett mer miljövänligt båtliv kan biobränsle vara ett lockande alternativ. Både utsläpp och klimatpåverkan kan minskas samtidigt som en fungerande bensin- eller dieselmotor tas tillvara istället för ett byte till eldrift. Båtens räckvidd bibehålls också med befintliga tankar.

Men vad är biobränsle, eller biodrivmedel som det också kallas? Jo, till skillnad från traditionell bensin eller diesel, som är framställd ur fossil olja, tillverkas biobränslen av organiskt material som är förnybart. Det kan vara energirikt restavfall från skogsindustrin, slam från reningsverk, socker-rörsavfall eller grödor som majs. Precis som med fossil olja krävs ofta en avancerad raffineringsprocess för att få fram själva bränsleprodukten som fungerar i en förbränningsmotor.

Det finns också fossila bränslen som har mindre negativ inverkan på närmiljön. Exempelvis är det i vissa sjöar och vattendrag endast tillåtet att använda fossil alkylatbensin eftersom det är ett drivmedel med mindre giftiga utsläpp än standardbensin.

För att veta om det går att använda biodrivmedel till just din motor måste du ta reda på vilka krav på bränsle som ställs för den. Vänd dig till din återförsäljare eller motortillverkare för att ta reda på det. Det finns även standardkrav som vissa bränslen uppfyller. Vissa motortillverkare ställer särskilda krav på vilket drivmedel som används för att garantier ska gälla.

Här följer en lista med exempel på bränslen som är aktuella för båtar och som marknadsförs som miljövänliga:

HVO: HVO är vätebehandlade oljor från växter eller fetter från djur. De kemiska egenskaperna som drivmedel i en dieselmotor är i stort sett identiska med traditionellt fossilt dieselbränsle. Förkortningen HVO står för hydrerad vegetabilisk olja (hydro-treated vegetable oil), men kan alltså även vara framställt ur animaliskt fett. HVO kan blandas med fossilt dieselbränsle och säljs ibland i blandade produkter som HVO97/RD97.

Etanol: Etanol produceras genom jäsning och destillering av exempelvis grödor och skogsavfall. Etanol har blandats med fossil bensin som drivmedel i många år och i dag innehåller standardbensinen på bensinstationer, E10, upp till 10 procent etanol. Vissa äldre båtmotorer och bränsleslangar klarar inte den större andelen etanol (som fungerar som ett lösningsmedel och kan skada gummi) och därför rekommenderas E5 som har upp till 5 procents inblandning. Vänd dig till din återförsäljare eller motortillverkare för att ta reda på vad som gäller för just din bensinmotor.

Det finns motorer som drivs med drygt 85 procent etanol i bränslet (E85). Exempelvis kan både två- och fyrataktsmotorer konverteras till etanoldrift genom att bland annat byta förgasare.

Biodiesel (FAME): Framställs ur vegetabiliska råvaror som raps, soja och majs eller fettavfall från djur eller restauranger. Biodiesel är olika slags fettsyra-metyl-estrar som förkortas FAME. De biologiska beståndsdelarna kan öka risken för bakterietillväxt i tanken och bland andra Båtunionen avråder från att använda biodiesel som drivmedel för fritidsbåt. I stort sett all diesel för vägfordon har en inblandning av biodiesel.

Syntetisk diesel, GTL: Syntetisk diesel framställs ur syntesgas som i sin tur kan framställas ur både fossil råvara och förnyelsebar biomassa. Drivmedlet består av paraffinkolväten och innebär nästan inga utsläpp av svavel och aromatiska kolväten. Syntetisk diesel av biomassa kallas BTL.

RME: Ett visst biodiesel som är framställd från raps, rapsmetyl-ester. De biologiska beståndsdelarna kan öka risken för bakterietillväxt i tanken (i kombination med vatten) och Båtunionen avråder från att använda RME i drivmedel för fritidsbåt. Diesel för vägfordon har ofta en inblandning av RME.

Biobensin: Biobensin är en blandning av förnybart och fossilt bränsle. Det förnybara innehållet kommer från exempelvis energirika matrester och etanol. Biobensin som drivmedelsprodukt har upp till cirka tre fjärdedelar förnybart innehåll.

Alkylatbensin: Alkylatbensin är inte biobränsle utan tillverkas av fossila råvaror. Men alkylat innehåller mindre delar skadliga aromatiska kolväten. Eftersom tvåtaktsmotorer, som är vanliga i gamla utombordare, släpper ut mycket oförbränt bränsle i vattnet så minskar vissa utsläpp om man använder alkylatbensin istället för vanlig bensin.

OIjetyp påverkar utsläpp

En annan aspekt på utsläppen under gång är vilken olja som används i en motor. Det finns mängder av olika slags oljor och det är viktigt att rätt typ av olja används för din motor för att undvika problem eller skador. Oljors egenskaper kan variera med temperatur och hur motorn används.

Olika bränslen kan ha olika krav på oljebyte och annat underhåll. Även densitet och energi-innehåll, brandrisker och lagringsegenskaper kan skilja mellan olika drivmedel som får användas i samma typ av motorer.

Utvecklingen av biobränsle leder till en ständig ström av nya drivmedelsprodukter som marknadsförs till båtägare. Hur ett visst drivmedel påverkar närmiljön och klimatet, och om den fungerar för din motor, beror på vad drivmedlet består av, hur och var det är tillverkat och vilka tekniska egenskaper det har.

 


Biobränsle ingen nyhet

Förnyelsebart bränsle är inget nytt för båtmotorer. Tänk bara på ångfartygen som kunde drivas med träkol och ved. Även om fossilt bränsle används för de flesta båtmotorer idag så har drivmedlens sammansättning skiftat sedan länge. När den allra första dieselmotorn visades upp i Paris år 1900 drevs den på jordnötsolja.


 

utombordare-bla-1

Inombordare

inombordare-bla

Utombordare

segelbat-bla

Segelbåt

vattenskoter-bla

Vattenskoter

Relaterade artiklar

Vesillelasku

10 värdefulla tips inför sjösättningen

Håll båten under uppsikt de första två dygnen, granska bottenpluggen…
smt-3605

Checklista för din båt

Både inför sjösättningen och under båtsäsongen vill du vara säker…
jankarlsson-200710-dji-0318-larm-1

Hindra tjuven och läckan med larm

Det finns inte en lösning för att stoppa alla tjuvar,…