Hyvät merimiestavat

Vesiliikennelaki muuttuu 1.6.2020

Vesiliikennelaki muuttuu 1.6.2020 alkaen, mutta miten se näkyy käytännössä meille huviveneilijöille?

soljeholm-kasnas-29

Veneilijöitä koskevat lakipykälät ovat olleet lakikirjoissa useissa eri paikoissa. Nyt ne on koottu uuden vesiliikennelain myötä yhteen. Samalla on huomioitu veneilyn kansainvälinen sääntely.

Pakollinen päällikkö

Aiemmassa laissa puhuttiin veneen kuljettajasta ja se aiheutti monia sekaannuksia. Nyt huviveneessä on oltava päällikkö ja hänen vastuunsa on selkeä. Päällikkö kantaa vastuun veneestä ja sen matkustajista. Päällikön rooliin kuuluu myös se, että miehistö on saanut riittävästi ohjeita vallitseviin olosuhteisiin nähden ja että tarvittavat varusteet (ajanmukaiset merikartat, pelastusliivit, veneen asiakirjat) ovat kunnossa ja saatavilla. Päällikkö vastaa myös siitä, ettei vesikulkuneuvon käytöstä aiheudu vaaraa, haittaa tai häiriötä kenellekään, ei myöskään ympäristölle.

Päällikkö voi olla joku muukin kuin veneen kuljettaja. Päällikkö on se, joka tosiasiallisesti ohjaa tai hallitsee venettä ja jos onnettomuuden sattuessa roolista on epäselvyyttä, on vastuu viime kädessä veneen omistajalla tai haltijalla.

Päällikön merenkulkutaidot

Päällikkö vastaa aluksen turvallisuudesta ja merikelpoisuudesta. Yleisperiaate on, että avomerellä ja kauppamerenkulun väylillä noudatetaan meriteiden sääntöjä. Sisäisillä kulkuvesillä meriteiden sääntöjä noudatetaan uudessa vesiliikennelaissa esitetyin poikkeuksin ja lisäyksin.

Päällikön tulee huolehtia tähystämisestä ja varmistaa, että mahdolliset törmäykset estetään.

Päällikkö vastaa mm. siitä, että olosuhteiden edellyttäessä kelluntapukineet on puettuna.

Huviveneen ja -aluksen raja

Huvialukseksi lasketaan yli 24-metriset urheiluun tai vapaa-ajan viettoon tarkoitetut alukset. Huvialuksen päällikön on oltava yli 18-vuotias ja hänellä tulee olla kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja.

Vuokraveneet

Uuden lain mukaan vuokraveneitä ovat vain miehitettynä vuokratut veneet, miehittämättömänä vuokratut ovat tavallisia huviveneitä. Luovuttajan vastuulla on, että vene on moittettomassa kunnossa ja että vastaanottajan merenkulkutaidot ovat riittävällä tasolla.

Rangaistukset

Sanktiojärjestelmä toteutetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin tieliikenteen liikennevirhemaksujärjestelmä. Vesiliikenteessä liikennevirhemaksua ei kuitenkaan voi määrätä pysäyttämättä vesikulkuneuvoa. Maksut pysyvät nykyisellä tasolla. Uudistus ei myöskään muuta promillerajaa nykyisestä.

”Kartat tulee olla mukana, jos matka pituuden tai muun syyn tai olosuhteen johdosta edellyttää reittisuunnittelua”

utombordare-bla

MOOTTORIVENE - SISÄMOOTTORI

utombordare-bla2

MOOTTORIVENE - PERÄMOOTTORI

segelbat-bla

PURJEVENE

vattenskoter-bla

VESIJETTI

Aiheeseen liittyvät artikkelit

_KMS2448

Merimerkit ja väylämerkit näyttävät tietä – tätä värit ja muodot tarkoittavat

Merimerkkien tunteminen kuuluu jokaisen vesilläliikkujan perustaitoihin. Jos edellisestä veneilykerrasta on…
flytväst_Lucas

Valitse pelastusliivit huolella!

Valitse pelastusliivisi huolella! Ehdottomasti tärkeintä on, että pelastusliivit sopivat juuri…
dsc03373-1-scaled

Hätäraketit ja hätäsoihdut veneessä

Hätätilanteessa täytyy osata toimia nopeasti. Siksi onkin hyvä valmistautua ja…