Hoppa till huvudinnehåll

Alandia ansluter sig till FN:s principer för hållbar försäkring (PSI)

FB_PSI

Vi kan med glädje meddela att Alandia har undertecknat FN:s principer för hållbar försäkring (PSI). ”Marinförsäkringsbolag har en betydande inverkan på olika branscher kopplade till havsekonomin och spelar en nyckelroll i att hantera globala hållbarhetsutmaningar – från klimatförändringar och naturförluster till föroreningar och kränkningar av mänskliga rättigheter. Då nu Alandia anslutit sig till PSI förbinder sig bolaget att göra hållbarhet till ett resultat av sin riskhanterings-, försäkrings- och investeringsverksamhet ”, säger Butch Bacani, som leder PSI vid FN: s miljöprogram.

Alandia har undertecknat principerna för hållbar försäkring (“principerna”), ett globalt ramverk för hållbarhet som har lett till det mest omfattande samarbetsinitiativet mellan FN och den globala försäkringsindustrin.

Principerna för hållbar försäkring utvecklades av FN: s Miljöprograms Finansinitiativ (UNEP FI) tillsammans med ledande globala försäkringsbolag. De godkändes av FN: s generalsekreterare och VD; n från ledande försäkringsbolag och lanserades vid FN: s konferens om hållbar utveckling 2012 i Rio de Janeiro.

Principernas struktur bygger på försäkringsbolagens inflytande, som beaktar miljö-, samhälle/social- och bolagsstyrning (ESG) i företagets strategi och riskhantering samt försäkrings- och investeringsverksamhet. Som undertecknare förbinder sig bolaget att arbeta tillsammans med kunder, affärspartners, regeringar, tillsynsmyndigheter och andra viktiga intressenter för att främja omfattande åtgärder inom hållbarhet. Principerna främjar också transparens om hur ett företag hanterar ESG -frågor.

”Vi är ett försäkringsbolag fokuserat på marin-, transport- och fritidsbåtförsäkring med marinförsäkringsexpertis och skadeservice som vi erbjudit våra kunder på ett engagerat och hållbart sätt i över 80 år. Vi är hedrade över att ha blivit medlemmar av FN:s PSI. Vår väg framåt är att bädda in miljö-, sociala- och styrningsfrågor i vårt beslutsfattande och uppmuntra våra kunder att göra detsamma, samt att stöda skyddsåtgärderna för den marina miljön tillsammans med försäkringsbranschen ”, säger Alandias VD Tony Karlström.

PSI:s programansvariga Butch Bacani ger Alandia ett varmt välkomnande:

”Hållbarhetstänk och praxis är absolut nödvändigt, särskilt om vi ska undvika katastrofala klimatförändringar och stoppa och vända naturförlusten. Att signera är bara det första steget. Nästa centrala steg är att Alandia implementerar principerna i hela sin verksamhet, i linje med företagets värderingar: Ansvarsfull, Driven och Engagerad. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Alandia som en del av det globala arbetet med att försäkra och investera i övergången till en inkluderande, motståndskraftig, netto nollutsläpps- och naturpositiv ekonomi, avslutar Bacani.

 

Mer information:

UNEP FI Principles for Sustainable Insurance
UN PSI Signatory Companies

Alandia är ett försäkringsbolag fokuserat på marin-, transport och fritidsbåtsförsäkringar. Med över 80 års erfarenhet erbjuder Alandia de bästa sjöförsäkringslösningarna och skadeservicen till sina kunder på ett engagerat och ansvarsfullt sätt. Med huvudkontoret på Åland och kontor i Helsingfors, Stockholm och Göteborg sysselsätter Alandia ca 120 experter. alandia.com