Båtskötsel

Sjösättning av motorbåt med utombordare

Vad bör man kontrollera och vilka åtgärder bör man göra inför sjösättningen av sin motorbåt med utombordare? Det kan skilja mycket mellan olika båtar med utombordare, men tipsen nedan sammanfattar vad man bör tänka på för en säker sjösättning och start på säsongen.

utombordare-mg-3749

UTOMBORDARE OCH PROPELLER:

 • Kontrollera att slangar och sladdar är hela och sitter fast i anslutningarna.
 • Byt bränslefilter.

Bränslefilter

 • Kontrollera att tändstiften inte har kolavlagringar och byt stift i dåligt skick. Hur ofta man ska byta stiften beror på flera faktorer, men ofta håller ett stift för användning under flera år.

Oljenivån_i_motorn

 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Fyll på eller byt olja i växelhuset. Följ motormanualens beskrivning (Detta görs på de flesta utombordare genom att skruva ur en plugg längst ned på riggen och fylla på med växelhusolja från tub.)
 • Inspektera propellern: den ska vara hel och ren från smuts och beväxning. Smörj gärna propelleraxeln med fett och kontrollera att saxpinnen, som man alltid bör ha minst en extra av
  ombord inte är skadad.
 • Kontrollera motorns fäste i båten. Använd gärna två motorlås av olika fabrikat för att försvåra stöld.

Motorns_fäste

BRÄNSLETANKEN:

 • Töm tanken på bensin och gör ren tanken. Spola även rent genom bensinslangen med färsk bensin.
  Bensin som ska återvinnas måste förvaras i särskilda dunkar och sorteras som farligt avfall på återvinningscentral eller miljöstation.

OBS: Bensin är brandfarlig vätska och måste alltid hanteras med avstånd från öppen eld, gnistor från exempelvis skruvdragare och andra tändkällor.

Bränsletanken_ny

STYRNING OCH REGLAGE:

 • Kontrollera gasreglage, växel och vajrar. Smörj rörliga delar om det behövs.
 • Kontrollera oljenivå i eventuell hydraulstyrning eller servostyrning. Se manual för detaljer.

BATTERI:

 •  Kontrollera att anslutningarna till batteriet (de kallas polplint eller polsko) är åtdragna och att det inte är korrosion vid anslutningarna.
 •  Om batteriet inte är underhållningsfritt: kontrollera att vattennivån är ovanför plattorna eller vid angiven nivå. Fyll annars på med batterivatten (avjoniserat och avmineraliserat vatten, så kallat elektrolyt).
 • Ladda batterierna.

Batteri

OFFERANODER:

 • Offeranoder måste bytas regelbundet. Se till att eventuella offeranoder på båten och / eller motorn är tillräckligt hela för att klara säsongen och att de har kontakt med metallen som ska skyddas. (På många båtar sitter så kallade offeranoder. De består av zink eller annan metall som är mindre ädel än exempelvis järnet i en båtmotor eller trimplan. Istället för att järnet oxideras fungerar offeranoden som en elektrod och bryts ner först.)

Offeranoder

SLANGAR OCH GENOMFÖRINGAR:

 • Kontrollera att genomföringarna är hela och att anslutningarna till slangar sitter säkert med två slangklämmor.

Slangar

 • Kontrollera att kranarna vid genomföringarna går att stänga och öppna.
  (De flesta båtar har någon form av genomföring, det vill säga ett hål i skrovet för exempelvis sjövattenintag eller avlopp. Vid varje genomföring bör kopplingen sitta fast med två slangklämmor som är åtskruvade åt motsatt håll.)
 • Kontrollera att slangar är hela.
 • Kontrollera länspumpen / -arna. Om en gummibälg har sprickor ska den bytas ut.

Länspumpen

LANTERNOR:

 • Kontrollera att alla lanternor fungerar.

Lanternor

BRANDSLÄCKARE:

Kontrollera att handbrandsläckare ombord inte har några synliga skador och att tryckmätaren visar rätt tryck (visare på grönt). Brandsläckare ska också vara plomberade.

brandsläckare i båten

FLYTVÄSTAR OCH LIVBOJ:

 • Uppblåsbara flytvästar och uppblåsbara livbojar kräver regelbundet underhåll. Gaspatronen måste kontrolleras med jämna mellanrum och bytas ut efter ett visst antal år. Kontrollera med återförsäljare av de aktuella produkterna vilket serviceintervall som krävs.

GASOL:

 • Kontrollera gasoltubernas skick, att de sitter fast ordentligt och att anslutningar och slangar är hela. Funktionstesta eventuella gaslarm.

KAPELL:

Kontrollera att kapellet är helt och tätt, att knäppningar är hela och att genomskinliga plastdelar går att se igenom.

Kapell

TRÄ:

 • Behovet av underhåll beror på träslag och på hur det är behandlat. Oljat trä bör tvättas och oljas varje år. Lackat trä bör slipas och lackas.

Trä

TOALETT:

 • Det finns många typer av toalett ombord på olika båtar. Om du har en avloppstank så behöver pump, slangar och tank kontrolleras så att systemet är helt tätt.

Toalett

SJÖSÄTTNINGEN:

När det är dags att sjösätta kan det vara bra att planera för vad som behöver göras under förflyttningen från uppställningsplatsen på land tills båten flyter igen. Vad ska finnas på plats och vad ska vara förberett på båten?

– Det kan vara stressigt inför sjösättningen och plötsligt ska man ta ansvar för sin båt i vattnet, säger Mathias Roos som är partneransvarig på Alandia och har lång erfarenhet av motorbåtar.

– Sånt som att förbereda tampar i för och akter kan man behöva påminna sig om varje år. Och faktiskt är det inte självklart att man kommer ihåg att bottenpluggen, dyvikan, måste vara på plats efter vintervilan på land.

Mathias Roos tipsar också om att förbereda fendrar redan på land och att se till att det finns flytvästar tillgängliga för den första turen till båtplatsen.

– Och när båten väl är i vattnet ska man öppna och stänga alla genomföringar för att kontrollera kranar och anslutningar. Sen bör man ha extra uppsikt över båten de närmaste dygnen för att upptäcka eventuella läckor.

Sjösättning

Mathias Roos, Partneransvarig på Alandia. 

utombordare-bla-1

Inombordare

inombordare-bla

Utombordare

segelbat-bla

Segelbåt

vattenskoter-bla

Vattenskoter

Relaterade artiklar

DSC03368 (1)

Havstulpaner

När havstulpanens larver börjar fästa sig på båtskrovet gäller det…
veneen telakointi

Pallning av båt

Bädda för en lugn vinter genom att palla upp din…
dieselbakterier_kan_leda_till_motorstopp

Dieselbakterier kan leda till motorstopp

Dieselmotor i båten? Se upp så att dieselbakterier inte gör…