Siirry pääsisältöön

Kenellä on vastuu uponneen veneen nostosta?

Veneen omistaja on vastuussa siitä, että veneestä pidetään huolta. Vakuutuksenottajana olet velvollinen noudattamaan pelastamisvelvollisuutta pyrkimällä kaikin tavoin välttämään tai estämään uhkaavaa vaaraa, joka saattaa johtaa vahingon syntymiseen. Jos tämä ei ole mahdollista, on sinun pyrittävä parhaasi mukaan minimoimaan vahinkojen laajuutta. Alandia avustaa onnettomuuspaikan raivaamiseen ja hylyn poistamiseen liittyvissä kustannuksissa, jos laki sinut siihen velvoittaa.