Siirry pääsisältöön

Mikäli et ole tyytyväinen

Väärinkäsitykset ja erimielisyydet voidaan useimmiten ratkaista helposti. Mikäli olet tyytymätön vakuutuspäätökseen, pyydämme, että otat yhteyttä Alandia Vakuutukseen, jotta voimme keskustella asiasta ja mahdollisesti löytää ratkaisun. Muutoksenhakuohjeet ovat tässä. Lue kuitenkin tarkasti vakuutusyhtiön päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa olevat ohjeet.

ITSEOIKAISU

Jos olet vakuutuksenottajana tai korvauksenhakijana tyytymätön korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusyhtiön päätökseen, sinulla on oikeus saada tarkempaa tietoa päätökseen vaikuttaneista seikoista. Vakuutusyhtiön tulee tällöin korjata päätös mikäli siihen on syytä uuden selvityksen perusteella.

NEUVONTAA

Mikäli et vakuutuksenottajana tai korvauksenhakijana ole tyytyväinen vakuutusyhtiön päätökseen, voit Suomessa pyytää neuvoa ja ohjausta FINEn Vakuutus– ja rahoitusneuvonnalta. Neuvontatoimiston tehtävänä on antaa ohjeita ja avustaa kuluttajia, pienyrittäjiä ja näihin verrattavissa olevia asiakkaita asioissa, jotka koskevat mm. vakuutustoimintaa. FINEn yhteystiedot ovat: www.fine.fi, puh (09) 685 0120.

Maistraattien kuluttajaneuvonta antaa myös maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ovat: www.kuluttajaneuvonta.fi, puh 029 553 6901.

FINE JA LAUTAKUNTIEN RATKAISUSUOSITUKSET

Vakuutusyhtiön vapaaehtoisia vakuutuksia koskevista päätöksistä voi myös pyytää kirjallista lausuntoa FINEn Vakuutus– ja rahoitusneuvonnasta ja Vakuutuslautakunnalta, joka toimii FINEn Vakuutus– ja rahoitusneuvonnan yhteydessä sekä kuluttajariitalautakunnalta. Tehtävät jotka käsitellään valtakunnan kuluttajariitalautakunnassa, käsitellään Ahvenanmaalla Ahvenanmaan kuluttajariitalautakunnassa (jäljempänä konsumenttvistenämnden i landskapet Åland). Instanssien tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia riidoissa, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista vakuutussuhteissa. Huomioithan, että FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee ensin olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. FINEn, kuluttajariitalautakunnan ja konsumenttvistenämnden i landskapet Åland yhteystiedot ovat:

 

Vakuutuslautakunta    Kuluttajariitalautakunta 
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
puh: (09) 685 0120
www.fine.fi 
PL 306
00531 Helsinki
puh: 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi 

 

Konsumenttvistenämnden i landskapet Åland 
c/o Ålands Landskapsregering
PL 1060
22101 Maarianhamina
Konsumenttvistenämnden i landskapet Åland 

Neuvontapalvelu ja FINEn ja lautakuntien ratkaisusuositukset ovat ilmaisia.

Lakisääteisten vakuutusten asioille on olemassa omat lautakunnat, jotka käsittelevät asiakkaiden valituskirjelmiä.

MERIVAHINGONLASKIJA

Mikäli et ole tyytyväinen venevahinkoa koskevaan korvauspäätökseen, voit saattaa asian Suomen merivahingonlaskijan ratkaistavaksi. Huomioithan, että merivahingonlaskijan korvausselvitys tulee pyytää aina ennen asian saattamista tuomioistuinkäsittelyyn.

KÄRÄJÄOIKEUS

Mikäli et ole tyytyväinen vakuutusyhtiön päätökseen voit vakuutuksenottajana tai korvauksenhakijana saattaa korvausasiasi myös käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kanne vakuutusyhtiötä vastaan on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait lopullisen korvauspäätöksen. Asia ratkaistaan korvauksenhakijan Suomessa olevan kotipaikan, vahinkopaikan tai vakuutusyhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa, ellei Suomen kansainvälisissä sopimuksissa toisin määrätä.